Írta: Administrator ● kedd 05 június 2018 - 08:47:44 ● Hozzászólás: 0
Írta: Administrator ● kedd 29 május 2018 - 12:12:30 ● Hozzászólás: 0
Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi három db LEADER pályázati felhívás benyújtási határideje módosult:

1. Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése tematikus, VP6-19.2.1.-61-3-17: 2018.06.15.
2. A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és fejlesztések, VP6-19.2.1.-61-4-17: 2018.06.19.
3. Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése, VP6-19.2.1.-61-7-17: 2018.06.15.

Üdvözlettel, jó munkát kívánunk!

Vidák Krisztina
munkaszervezet-vezető
Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület
Kárász, Petőfi Sándor u. 21., 7333
tel.: 30/432-4358
email: forrai.kriszti@gmail.com
http.://www.mvh-hacs.hu
Írta: Administrator ● kedd 29 május 2018 - 11:13:20 ● Hozzászólás: 0
Tisztelt Címzett!

Tájékoztatni szeretnénk, hogy a gazdák vidékfejlesztési beruházásainak eredményes megvalósítása érdekében módosult az EMVA Irányító Hatóság, vidékfejlesztési projekteket érintő tájékoztatója. A Széchenyi2020 honlapon elérhető iránymutatás a nyertes pályázók számára a fejlesztéseik során felmerülő kérdésekben nyújt segítséget.

A most megjelent módosítás a már beérkezett kifizetési kérelmek gyakorlati tapasztalataihoz igazodva került kialakításra. Ennek megfelelően elsősorban a mérföldkövek módosítása, a változás bejelentés, illetve az építési költségek elszámolásának szabályai kapcsán változott, illetve egészült ki a korábban megjelent iránymutatás. Az építési költségek elszámolásának szabályai tekintetében fontos hangsúlyozni, hogy az Építési Normagyűjtemény (ÉNGY) az egyes építési tételek tekintetében maximális elszámolható árat – ún. referenciaárat – tartalmaz. Amennyiben – például a közbeszerzési kötelezettség miatt – kötöttek a tényleges árak, a kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY kódokkal beazonosított tételek szerint számolhat el, de a kifizetési igénylés benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárak mértékéig.

A Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdésekről megjelent tájékoztató a www.szechenyi2020.hu oldalon mindenki számára elérhető, erre a linkre kattintva:

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523
Írta: Administrator ● kedd 29 május 2018 - 09:31:09 ● Hozzászólás: 0
Írta: Administrator ● hétfő 28 május 2018 - 08:44:23 ● Hozzászólás: 0
Megjelent a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat májusi, Baranya megyei hírlevele!

A hírlevél megtekinthető az alábbi linken!
https://drive.google.com/file/d/0B7VPCVrRT9QpRTQ1ZUVyZDNpWTZNWDBRWmJLc1hDUVVEbmx3/view?usp=sharing
Írta: Administrator ● kedd 22 május 2018 - 09:04:43 ● Hozzászólás: 0
Aktuális pályázati felhívások az alábbi linken megtekinthetőek. https://drive.google.com/file/d/1QwP5UVtRXWpmkqWSmjiR0097Mn4FaEU8/view?usp=sharing
Írta: Administrator ● kedd 22 május 2018 - 08:39:16 ● Hozzászólás: 0
A tavalyi évben útjára indított VÁLLALKOZÓK NAPJÁN több, mint száz érdeklődő vállalkozás és szakember vett részt, fogadta el a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány meghívását. Már az első alkalom mutatta, igény van az ilyen kötetlen, de szakmailag tartalmas eseményekre, ezért az idei évben ismét kiemeltek egy kérdéskört, fókuszba helyezve a FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA ÉS VERSENYKÉPESSÉG nagyon aktuális és időszerű témakörét, hogy látják ezt a gazdasági élet szakemberei és maguk a vállalkozások.
A nap fő programja a fenti témakörben zajló kerekasztal beszélgetés, melyet az idei évben is kiegészít majd a rendezvényen megjelenő vállalkozások és partnerek találkozója, mely alkalmat ad bemutatkozásra, eszmecserére, az egymással történő megismerkedésre és nem utolsó sorban a szakmai / üzleti kapcsolatok építésére.
A rendezvény egy találkozási pont, ahol a résztvevők információkhoz juthatnak, közvetlenül is találkozhatnak kormányzati felelős személyekkel, a gazdasági élet szereplőivel és természetesen vállalkozásokkal is, akiket még nem ismernek, vagy éppen olyanokkal, akiket meg szeretnének ismerni.
Fontos a tervezés, amely ha hiteles információkon alapul, precízebb és biztosabb eredményt, „jövőképet” ad! Fontosak a kapcsolatok, mert új lehetőségeket, üzleti együttműködéseket hozhatnak! Fontos, mert lehetőséget ad véleményének elmondására, azok „academice” megvitatására, mely így még a jövőbeli szabályozást is formálhatja!
A Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány hittel vallja, hogy az ilyen fórumok kapcsán olyan hosszú távú kapcsolatok jöhetnek létre, melyekre a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak számára egyaránt kiemelten fontosak, mára talán még nagyobb szükség van erre az összefogására, hogy a vállalkozások állni tudják az egyre éleződő versenyt.
A rendezvénnyel ennek szeretnének teret adni, erősítve ezzel a régió gazdaságát.

PROGRAM

09:00 - 10:00 Érkezés, regisztráció

10:00 - 12:30 FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA ÉS VERSENYKÉPESSÉG KEREKASZTAL

Felkért résztvevők:

Varga Mihály miniszter, Pénzügyminisztérium, a Versenyképességi Tanács elnöke (felkérés alatt)

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott, Baranya Megyei Kormányhivatal

Dr. Huber Éva igazgató, NAV Baranya megyei Adó- és Vámigazgatósága

Dr. Síkfői Tamás elnök, Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara

Dr. Papp Ildikó kancellárhelyettes és humánpolitikai igazgató, Pécsi Tudományegyetem Kancellári Hivatal

Metzger Tibor főigazgató, Pécsi Szakképzési Centrum

Mák Kornél alpolgármester, Kecskemét Megyei Jogú Város

Romeisz Norbert ügyvezető igazgató-tulajdonos, Rovitex Hungária Kft.

Kasó Tamás ügyvezető igazgató, K&B Gépudvar Kft.

Moderátor: Dr. Nemeskéri Zsolt úr, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának habilitált egyetemi docense.

12:30 Ebéd

A rendezvény egész ideje alatt a részvevők körében biztosított a kötetlen eszmecsere és üzleti megbeszélések lehetősége. A megbeszéléseket a cégek saját, illetve a rendezvénytér e célra előkészített pavilonjaiban folytathatják.
HELSZÍN ÉS IDŐPONT
A 2018.05.25. (péntek) 10:00 és 15:00 óra közötti rendezvény helyszíne a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány szentlőrinci Rendezvény Centruma lesz. Belépés előtt a főbejáratnál elhelyezett faházaknál lehet átvenni a személyre szóló kitűzőket.
JELENTKEZÉS
A rendezvényre a B2B honlapon lehet regisztrálni: http://vallalkozoknapja.bmvk.hu/. A részvételi (regisztrációs) díj 12.000 Ft + ÁFA, mely tartalmazza a részvétel lehetőséget a kerekasztal beszélgetésen és a beszélgetést követő állófogadás jellegű ebédet, melyen a helyi termékek kapnak teret. Ezen felül minden regisztrált résztvevő ajándékba kapja A Munka világa a 21. század elején című idén megjelenő könyvet, Sebők Marianna szerkesztésében.
A rendezvény terület megközelítését Szentlőrincre érkezve útbaigazító táblákkal segítik. Parkolási lehetőség a Rendezvény Centrum főbejárati parkolójában lesz, forgalomirányító személyzet segíti majd a vendégeket a parkolásban.
A rendezvénnyel kapcsolatos további információt az info@bmvk.hu e-mail címen, vagy telefonon Vlasics-Gyurkó Erika titkárságvezetőtől (+36 20/941-9218) és Végh Gábor vásárigazgatótól (+36 20/941-9146) kaphatnak az érdeklődők.
Írta: Administrator ● péntek 11 május 2018 - 08:29:00 ● Hozzászólás: 0
Magyaregregyre is várnak mindenkit szeretettel két programra is.
Május 26. IV. Egregyi Szalámiverseny
Június 2. VII. Egregyi Lakodalmas Fesztivál

Írta: Administrator ● péntek 11 május 2018 - 08:26:37 ● Hozzászólás: 0
Tájékoztatni szeretnénk, hogy június 15-ig kell bejelenteniük az őstermelőknek a falugazdászoknál azokat a változásokat, amelyek a földhasználatra, illetve az állattartási és növénytermelési tevékenységre vonatkoznak. A személyes adatok módosulását viszont nem egy adott konkrét határidőig, hanem a változástól számított tizenöt napon belül kell bejelenteni.

Az őstermelői igazolványról szóló 2015-ös kormányrendelet szerint egyes adat változásokat elegendő évente egyszer, június 15-ig bejelenteni a falugazdászoknál. Ezek a termelési adatokra vonatkoznak:

- a földterület használatának jogcíme, helye, címe, helyrajzi száma, a használt földterület nagysága, művelési ága

- az állattartásra alkalmas épület használati joga, az épület helye, alapterülete, férőhelye, az épületben tartott állatfaj megnevezése

- a termeszteni kívánt és termesztett növénykultúrák, -fajok megnevezése, a kultúránkénti, fajonkénti termőterület, a termelés volumenére, és az értékesíteni kívánt termék mennyiségére vonatkozó adat;

- az állati fajok megnevezése, az értékesíteni kívánt termékek mennyisége

- a vadon gyűjthető termékek gyűjtésére vonatkozó engedély megléte.

Ugyanakkor a legtöbb adatban, így az őstermelő személyes adataiban (név, lakcím, adószám) vagy az értékesíteni kívánt termékek változásait a bekövetkezéstől számított tizenöt napon belül kell bejelenteni a falugazdásznál. Tizenöt napon belül kell jelezni azt is, ha a közös őstermelői tevékenységben részt vevők személyében változás következik be, vagy ha a tevékenység végzésével felhagynak, illetve azt már nem őstermelőként kívánják folytatni.Ha valaki nem csak saját ellátás, fogyasztás miatt végez őstermelői tevékenységet, hanem az őstermelői tevékenységből származói termékét értékesíteni is szeretné, nem feltétlenül a fenti határidők az irányadók. Az értékesítési tevékenység előtt ugyanis aktualizálni, módosítani kell az adatokat a falugazdásznál, mivel az ellenőrző hatóság az értékesítés helyszínén tapasztaltakat az őstermelői nyilvántartásban szereplő adatokkal összeveti, és ha eltérést tapasztal, akkor két hónaptól két évig terjedő időszakra is eltilthatja az őstermelőt tevékenységének végzésétől.

Az őstermelőnek, közös igazolvány esetén az őstermelő családtagoknak is személyesen jelen kell lenniük az adatokban bekövetkezett változások bejelentésekor. Amennyiben a személyes megjelenés nem biztosítható, úgy az őstermelő helyett eljáró személy képviseleti jogosultságát közokiratban foglalt meghatalmazással, vagy egészségügyi állapotra való tekintettel a kezelőorvosi igazolással és teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolni. A személyazonosság megállapítására alkalmas és érvényes igazolványnak, valamint a változás-bejelentésben érintett őstermelői igazolványnak és a még le nem zárt értékesítési betétlap(ok)nak is rendelkezésre kell állnia az ügyintézéskor. Az őstermelői igazolvány módosítását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara továbbra is díjmentesen végzi.
Oldal:  «1 2 3 4 5 6 ... 11 12 13 »