Írta: Administrator ● kedd 22 május 2018 - 09:04:43 ● Hozzászólás: 0
Aktuális pályázati felhívások az alábbi linken megtekinthetőek. https://drive.google.com/file/d/1QwP5UVtRXWpmkqWSmjiR0097Mn4FaEU8/view?usp=sharing
Írta: Administrator ● kedd 22 május 2018 - 08:39:16 ● Hozzászólás: 0
A tavalyi évben útjára indított VÁLLALKOZÓK NAPJÁN több, mint száz érdeklődő vállalkozás és szakember vett részt, fogadta el a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány meghívását. Már az első alkalom mutatta, igény van az ilyen kötetlen, de szakmailag tartalmas eseményekre, ezért az idei évben ismét kiemeltek egy kérdéskört, fókuszba helyezve a FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA ÉS VERSENYKÉPESSÉG nagyon aktuális és időszerű témakörét, hogy látják ezt a gazdasági élet szakemberei és maguk a vállalkozások.
A nap fő programja a fenti témakörben zajló kerekasztal beszélgetés, melyet az idei évben is kiegészít majd a rendezvényen megjelenő vállalkozások és partnerek találkozója, mely alkalmat ad bemutatkozásra, eszmecserére, az egymással történő megismerkedésre és nem utolsó sorban a szakmai / üzleti kapcsolatok építésére.
A rendezvény egy találkozási pont, ahol a résztvevők információkhoz juthatnak, közvetlenül is találkozhatnak kormányzati felelős személyekkel, a gazdasági élet szereplőivel és természetesen vállalkozásokkal is, akiket még nem ismernek, vagy éppen olyanokkal, akiket meg szeretnének ismerni.
Fontos a tervezés, amely ha hiteles információkon alapul, precízebb és biztosabb eredményt, „jövőképet” ad! Fontosak a kapcsolatok, mert új lehetőségeket, üzleti együttműködéseket hozhatnak! Fontos, mert lehetőséget ad véleményének elmondására, azok „academice” megvitatására, mely így még a jövőbeli szabályozást is formálhatja!
A Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány hittel vallja, hogy az ilyen fórumok kapcsán olyan hosszú távú kapcsolatok jöhetnek létre, melyekre a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak számára egyaránt kiemelten fontosak, mára talán még nagyobb szükség van erre az összefogására, hogy a vállalkozások állni tudják az egyre éleződő versenyt.
A rendezvénnyel ennek szeretnének teret adni, erősítve ezzel a régió gazdaságát.

PROGRAM

09:00 - 10:00 Érkezés, regisztráció

10:00 - 12:30 FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA ÉS VERSENYKÉPESSÉG KEREKASZTAL

Felkért résztvevők:

Varga Mihály miniszter, Pénzügyminisztérium, a Versenyképességi Tanács elnöke (felkérés alatt)

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott, Baranya Megyei Kormányhivatal

Dr. Huber Éva igazgató, NAV Baranya megyei Adó- és Vámigazgatósága

Dr. Síkfői Tamás elnök, Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara

Dr. Papp Ildikó kancellárhelyettes és humánpolitikai igazgató, Pécsi Tudományegyetem Kancellári Hivatal

Metzger Tibor főigazgató, Pécsi Szakképzési Centrum

Mák Kornél alpolgármester, Kecskemét Megyei Jogú Város

Romeisz Norbert ügyvezető igazgató-tulajdonos, Rovitex Hungária Kft.

Kasó Tamás ügyvezető igazgató, K&B Gépudvar Kft.

Moderátor: Dr. Nemeskéri Zsolt úr, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának habilitált egyetemi docense.

12:30 Ebéd

A rendezvény egész ideje alatt a részvevők körében biztosított a kötetlen eszmecsere és üzleti megbeszélések lehetősége. A megbeszéléseket a cégek saját, illetve a rendezvénytér e célra előkészített pavilonjaiban folytathatják.
HELSZÍN ÉS IDŐPONT
A 2018.05.25. (péntek) 10:00 és 15:00 óra közötti rendezvény helyszíne a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány szentlőrinci Rendezvény Centruma lesz. Belépés előtt a főbejáratnál elhelyezett faházaknál lehet átvenni a személyre szóló kitűzőket.
JELENTKEZÉS
A rendezvényre a B2B honlapon lehet regisztrálni: http://vallalkozoknapja.bmvk.hu/. A részvételi (regisztrációs) díj 12.000 Ft + ÁFA, mely tartalmazza a részvétel lehetőséget a kerekasztal beszélgetésen és a beszélgetést követő állófogadás jellegű ebédet, melyen a helyi termékek kapnak teret. Ezen felül minden regisztrált résztvevő ajándékba kapja A Munka világa a 21. század elején című idén megjelenő könyvet, Sebők Marianna szerkesztésében.
A rendezvény terület megközelítését Szentlőrincre érkezve útbaigazító táblákkal segítik. Parkolási lehetőség a Rendezvény Centrum főbejárati parkolójában lesz, forgalomirányító személyzet segíti majd a vendégeket a parkolásban.
A rendezvénnyel kapcsolatos további információt az info@bmvk.hu e-mail címen, vagy telefonon Vlasics-Gyurkó Erika titkárságvezetőtől (+36 20/941-9218) és Végh Gábor vásárigazgatótól (+36 20/941-9146) kaphatnak az érdeklődők.
Írta: Administrator ● péntek 11 május 2018 - 08:29:00 ● Hozzászólás: 0
Magyaregregyre is várnak mindenkit szeretettel két programra is.
Május 26. IV. Egregyi Szalámiverseny
Június 2. VII. Egregyi Lakodalmas Fesztivál

Írta: Administrator ● péntek 11 május 2018 - 08:26:37 ● Hozzászólás: 0
Tájékoztatni szeretnénk, hogy június 15-ig kell bejelenteniük az őstermelőknek a falugazdászoknál azokat a változásokat, amelyek a földhasználatra, illetve az állattartási és növénytermelési tevékenységre vonatkoznak. A személyes adatok módosulását viszont nem egy adott konkrét határidőig, hanem a változástól számított tizenöt napon belül kell bejelenteni.

Az őstermelői igazolványról szóló 2015-ös kormányrendelet szerint egyes adat változásokat elegendő évente egyszer, június 15-ig bejelenteni a falugazdászoknál. Ezek a termelési adatokra vonatkoznak:

- a földterület használatának jogcíme, helye, címe, helyrajzi száma, a használt földterület nagysága, művelési ága

- az állattartásra alkalmas épület használati joga, az épület helye, alapterülete, férőhelye, az épületben tartott állatfaj megnevezése

- a termeszteni kívánt és termesztett növénykultúrák, -fajok megnevezése, a kultúránkénti, fajonkénti termőterület, a termelés volumenére, és az értékesíteni kívánt termék mennyiségére vonatkozó adat;

- az állati fajok megnevezése, az értékesíteni kívánt termékek mennyisége

- a vadon gyűjthető termékek gyűjtésére vonatkozó engedély megléte.

Ugyanakkor a legtöbb adatban, így az őstermelő személyes adataiban (név, lakcím, adószám) vagy az értékesíteni kívánt termékek változásait a bekövetkezéstől számított tizenöt napon belül kell bejelenteni a falugazdásznál. Tizenöt napon belül kell jelezni azt is, ha a közös őstermelői tevékenységben részt vevők személyében változás következik be, vagy ha a tevékenység végzésével felhagynak, illetve azt már nem őstermelőként kívánják folytatni.Ha valaki nem csak saját ellátás, fogyasztás miatt végez őstermelői tevékenységet, hanem az őstermelői tevékenységből származói termékét értékesíteni is szeretné, nem feltétlenül a fenti határidők az irányadók. Az értékesítési tevékenység előtt ugyanis aktualizálni, módosítani kell az adatokat a falugazdásznál, mivel az ellenőrző hatóság az értékesítés helyszínén tapasztaltakat az őstermelői nyilvántartásban szereplő adatokkal összeveti, és ha eltérést tapasztal, akkor két hónaptól két évig terjedő időszakra is eltilthatja az őstermelőt tevékenységének végzésétől.

Az őstermelőnek, közös igazolvány esetén az őstermelő családtagoknak is személyesen jelen kell lenniük az adatokban bekövetkezett változások bejelentésekor. Amennyiben a személyes megjelenés nem biztosítható, úgy az őstermelő helyett eljáró személy képviseleti jogosultságát közokiratban foglalt meghatalmazással, vagy egészségügyi állapotra való tekintettel a kezelőorvosi igazolással és teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolni. A személyazonosság megállapítására alkalmas és érvényes igazolványnak, valamint a változás-bejelentésben érintett őstermelői igazolványnak és a még le nem zárt értékesítési betétlap(ok)nak is rendelkezésre kell állnia az ügyintézéskor. Az őstermelői igazolvány módosítását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara továbbra is díjmentesen végzi.
Írta: Administrator ● péntek 04 május 2018 - 09:04:31 ● Hozzászólás: 0
Írta: Administrator ● péntek 04 május 2018 - 09:02:38 ● Hozzászólás: 0
A Nemzeti Kulturális Alap, Közművelődés Kollégiuma nyílt pályázati felhívásai

1. felhívás
Járási, megyei, országos, és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi események, rendezvények valamint szakmai konferenciák megrendezése.
Tervezett keretösszeg: 50.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: programonként 1.000.000 Ft/max.3 program: 3.000.000 Ft

2. felhívás
Kétezer fő alatti magyarországi kistelepülések értékmentő-értékteremtő közösségek létrehozásának és szakmai tevékenységeinek támogatása
Tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 800.000 Ft

További részletek és a pályázati felhívás az alábbi linken érhető el: http://www.nka.hu/palyaztatas/kozmuvelodes
Írta: Administrator ● hétfő 23 április 2018 - 10:48:34 ● Hozzászólás: 0
Megjelent a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat áprilisi, Baranya megyei hírlevele!
A hírlevél az alábbi linken megtekinthető.
https://drive.google.com/file/d/0B7VPCVrRT9QpVHFqQkxqd1BSU0tfS3pDS04tVlhJU2FVTjd3/view?usp=sharing
Írta: Administrator ● szerda 18 április 2018 - 10:29:38 ● Hozzászólás: 0
A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére

A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 20. § (1) bekezdés g. pontja alapján a hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálására fordítható támogatás elnyerése érdekében a Földművelésügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) pályázati felhívást tesz közzé. Bővebb információ a pályázatról a letölthető pályázati felhívásban és annak mellékleteiben található. A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket írásban, elektronikus úton várjuk a palyazat@szelektalok.hu címre.
A pályázat részletei az alábbi linken megtekinthetőek: http://szelektalok.hu/palyazat-2018/

Várépítő pályázat 2018.

Építőanyag gyermekintézmények és műemlékek számára. 17 cég összesen több mint nettó 15 millió Ft értékű építőanyagot és készpénzt ajánlott fel az idei Várépítő pályázaton. Benyújtási határidő: 2018. május 3. 17.00. Díjátadó ünnepség: 2018. június 5. 10.00 Budaörs Város Polgármesteri Hivatalának Díszterme. A következő cégek termékeire lehet pályázni 2018-ban: Tetőfelújítás kategóriában: Bramac betontetőfedő anyagra, CREATON kerámia tetőcserépre, Colt tetőbevilágítóra, Terrán tetőfedőanyagra, PREFA ereszcsatornára, Leier kéményre, Velux tetőablakra, Icopal lapostető szigetelésre. Homlokzat felújítás kategóriában: BACHL hőszigetelő anyagra, Baumit hőszigetelő anyagra és vakolóanyagra, Ravatherm lábazati hőszigetelő anyagra. Belső felújítás kategóriában: Ceresit hideg-, melegburkoló anyagra, Murexin hideg-, melegburkoló anyagra, Sika ragasztóra.
További részletek és online pályázás az alábbi linken elérhető: https://varepitopalyazat.hu/

A Közművelődés Kollégiuma Nyílt Pályázati Felhívása

Kétezer fő alatti magyarországi településeken működő közművelődési intézmények, települési önkormányzatok, közművelődési tevékenységet folytató civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, továbbá járási székhely települések közművelődési intézményei pályázhatnak, értékmentő-értékteremtő közösségek létrehozásának, valamint közművelődési szakmai tevékenységek megvalósításához.
További részletek az alábbi linken elérhetőek: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kozmuvelodes_180514

Nap gyermekei program

A dm drogerie markt idén nyolcadik alkalommal hirdeti meg a Nap gyermekei programot, amelynek célja, hogy szakemberek segítségével, edukációs jelleggel felhívja a nyilvánosság, főleg a szülők és a pedagógusok figyelmét a napvédelem fontosságára.
További részletek és a pályázati felhívás az alábbi linken elérhető: https://www.dm-egyuttegymasert.hu/data/fotos/CSR%20-%20Ungarn/napgyermekei/Nap%20gyermekei%202018/dm_Nap%20gyermekei%20-%20P%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1sV%C3%89GLEGES.pdf
Írta: Administrator ● szerda 18 április 2018 - 08:35:51 ● Hozzászólás: 0
Szeretnénk figyelmetekbe ajánlani a https://www.programturizmus.hu/ajanlat-tourex-spa.html oldalon már elérhető Tourex Spa Wellnes és Gyógyturisztikai Kiállítás és Vásárt, ami Kecskeméten 2018. november 17., 18-án kerül megrendezésre. Kérünk Titeket népszerűsítsétek a rendezvényt, amennyiben lehetséges. Ha részt kívántok venni kitelepüléssel az eseményen, jelezzétek, ehhez csatoljuk a jelentkezési lapot.

A kitöltött jelentkezési lapokat a szekelyzsolt1961@gmail.com címre küldjétek.

További elérhetőség: Székely Zsolt, +36-30/9386222 http://www.countypress.hu/weboldal/tourexspa.html?utm_campaign=programturizmus&utm_medium=programturizmus&utm_source=programturizmus

Üdvözlettel:

Vanczer Orsolya
Kecskeméti Tourinform Iroda
Írta: Administrator ● péntek 13 április 2018 - 08:37:11 ● Hozzászólás: 0
Meghívó!

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Magyar Agrárközgazdasági Egyesület, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara „A KAP 2020 után: mit tartogat a jövő Magyarország számára?” címmel szakmai rendezvényt szervez.
A rendezvény a 2018. április 26-27-én megrendezésre kerülő „The evaluation of new CAP instruments: Lessons learned and the road ahead” című kétnapos - a Budapesti Corvinus Egyetem és a Magyar Agrárközgazdasági Egyesület által életre hívott - EAAE Szeminárium első állomásának tekinthető.
A rendezvény időpontja: 2018. április 25., szerda, 9:00-14:00. Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem (1093 Budapest, Fővám tér 8.; III-as előadó)
Az esemény témája rendkívül aktuális, hiszen a közös agrárpolitika 2020 utáni jövőjéről folyó szakmai és társadalmi vita már megkezdődött. Az európai mezőgazdaság számos kihívással néz jelenleg is szembe, kezdve a növekvő népesség élelmezésétől a változó étkezési szokásoknak való megfelelésen és az élelmiszerárak volatilitásán át egészen a klímaváltozásig és a társadalmi egyenlőtlenségekig. Ezekre a kihívásokra a közös agrárpolitika intézkedéseinek kell megadnia a választ. Így kulcskérdés: vajon 2020 után milyen szabályok szerint működik majd az európai mezőgazdaság? Az Európai Bizottság első hivatalos kommunikációja már 2017. novemberében megjelent, vázolva a főbb irányvonalakat. A szakmai rendezvény célja, hogy a legfrissebb tervek, elemzések és szakmai jelentések fényében megvizsgálja, mit tartogat hazánk számára a KAP 2020 után.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a jelentkezési határidő 2018. április 18-a, szerda. A regisztrációs felület ide kattintva elérhető:

https://www.aki.gov.hu/kerdoivek/kerdoiv/a:regisztracio_kap_aki_corvinus/A+KAP+2020+ut%C3%A1n%3A+mit+tartogat+a+j%C3%B6v%C5%91+Magyarorsz%C3%A1g+sz%C3%A1m%C3%A1ra%3F
Oldal:  «1 2 3 ... 5 6 7 ... 11 12 13 »