Írta: Administrator ● péntek 02 március 2018 - 11:06:05 ● Hozzászólás: 0
Kedves Pályázók!

Pályázat került kiírásra a Tesco "Ön választ, mi segítünk" programjában való részvételre.
A pályázat részletei az alábbi linken megtekinthetőek.

http://kerdezztervezzpalyazz.hu/palyazat-tesco-valaszt-mi-segitunk-programjaban-valo-reszvetelre/#more-11205
Írta: Administrator ● péntek 16 február 2018 - 11:07:48 ● Hozzászólás: 0
Kedves Pályázók!


A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület által megjelentetett LEADER pályázati felhívás módosult:

A helyi Felhívás címe:
Speciális háziorvosi ellátások kialakítása, fejlesztése, szűrőprogramok kialakítása, népszerűsítése
A helyi felhívás kódszáma:
VP6-19.2.1.-61-5-17

A módosítások az alábbiak:

A HACS által támogatni javasolt, a helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 500000 - 7500000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 3750000 Ft összegű támogatási előleget biztosít.

Konzorcium esetén az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 5 00 000-7 500 000 millió forint.

A módosított felhívás az alábbi linkről letölthető:

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
Írta: Administrator ● kedd 13 február 2018 - 09:31:55 ● Hozzászólás: 0
Kedves Pályázók!

GINOP-4.1.2-18 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása
Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások12:
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

További információk:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-412-18-megjul-energia-hasznlatval-megvalsul-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa
Írta: Administrator ● hétfő 29 január 2018 - 13:54:51 ● Hozzászólás: 0
Tájékoztatni szeretnénk, hogy megjelent az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás tájékoztatója, mely meghatározza a 20 milliárd forint keretösszegű pályázat feltételeit. A támogatásra jelenleg 20 és 250 fő közti foglalkoztatotti létszámú vállalatok pályázhatnak 50 millió és egymilliárd forint közötti összegre, vissza nem térítendő támogatásként.Támogatási igényt nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kis- és középvállalkozások amennyiben:a) 41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR tevékenységi területen működnek,

b) alkalmazotti létszáma 20 és 250 fő között van, és a legalább 20 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,

c) legalább három teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,

d) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,

e) a támogatás ösztönző hatásokkal bírKizárólag a TEÁOR szám szerinti 41.10 – 43.99 közötti, valamint a 71.11 tevékenységi körök támogathatóak. Egy kedvezményezett részére legalább 50 millió, legfeljebb 1 milliárd forint összegű támogatás nyújtható.A meghatározott TEÁOR szerinti tevékenységeken belül támogatás igényelhető az alábbi kiadásokra:a) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése;

b) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel;

c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások;

d) információs technológia-fejlesztés;

e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések;

f) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége;

g) immateriális javak, különösen a hatékonyság növelését szolgáló szoftverek beszerzése;

h) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás; i) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.A projektek a vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.

A támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyike:a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,

b) jelentős teljesítmény-növekedés,

c) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,

d) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele.A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre, a támogatási kategóriák függvényébenAz alábbi költségek számolhatóak el:I. A tevékenységhez kapcsolódó költségek - technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke; - telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit; - alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások; - a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségei; - immateriális javak különös tekintettel a fejlesztési szoftverekre költségei; valamint - a testreszabás költségei; - a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei; - és a betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).

II. II. Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó költségek – kizárólag de minimis jogcímen elszámolható - közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység; - közbeszerzési eljárás díjaTámogatási kategóriák:Csekély összegű támogatás: Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100%-a, de maximum 200 ezer eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a de minimis rendelet ezt lehetővé teszi.Regionális beruházási támogatás: A beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból kell biztosítania.

Támogatási intenzitása a regionális térkép alapján:Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl: 50%

Közép-Dunántúl: 35%

Nyugat Dunántúl: 25%

Pest megye: 20-35%A támogatási intenzitás kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhetőKis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás:(1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás kis- és középvállalkozás induló beruházásához nyújtható.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás:A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. Az innovációs tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás sajátos esetében a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-ára növelhető feltéve, hogy bármely hároméves időszak alatt az innovációs tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás teljes összege nem haladja meg vállalkozásonként a 200 000 EUR-t.

Eljárási és szervezési innováció támogatása: Nagyvállalkozásnak nyújtott támogatás csak akkor egyeztethető össze, ha a nagyvállalkozás a támogatott tevékenység során ténylegesen együttműködik kkv-kkal, és ha az összes elszámolható költség legalább 30%-át az együttműködő kkv-k viselik. A támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetében nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át, kkv-k esetében pedig az elszámolható költségek 50%-át.

Az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás: A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át. A támogatási intenzitás kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében pedig 10 százalékponttal növelhető.

A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás: A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át. Az intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.A támogatás igénylése az NGM Iparszabályozási Főosztály (Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.) részére megküldött, cégszerűen aláírt támogatási kérelem postai úton történő benyújtásával történik, folyamtosan. A támogatási kérelem formanyomtatvány az NGM honlapjáról tölthető le. A támogatási kérelmet egyidejűleg elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.

A támogatási szerződés megkötésére 2018. szeptember 30-ig van lehetőség, a projektzárás határideje legkésőbb 2019. május 15-e lehet, a támogatás kifizetésére 2019. június 30-ig kell, hogy sor kerüljön.

A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre, a támogatási kategóriák függvényében.

A közlemény, a pályázati felhívás, valamint a támogatási kérelem formanyomtatványa az alábbi linken érhetőek el:http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/indul-az-epitoipari-cegek-fejleszteset-segito-20-milliard-forintos-palyazat
Írta: Administrator ● csütörtök 04 január 2018 - 13:43:17 ● Hozzászólás: 0
Pályázatot nyert a
Keleti-Mecsek Egyesület
Pályázati azonosító: NEA-TF-17-SZ-0395
Támogatás összege: 636 667

A támogatás a XX. Keleti Mecsek Hagyományőrző Tábor megvalósulását segítette elő.
Írta: Administrator ● csütörtök 04 január 2018 - 13:42:50 ● Hozzászólás: 0
Pályázatot nyert a
Keleti-Mecsek Egyesület
Pályázati azonosító: NEA-TF-17-M-0618
Pályázati kategória: Működési Támogatás
Támogatás összege: 100 000

A támogatás a tourinform iroda munkatársának bérének kiegészítéséhez járult hozzá.
Írta: Administrator ● hétfő 04 december 2017 - 09:55:07 ● Hozzászólás: 0
Szíves figyelmükbe ajánljuk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében 2017. december 6-án tartandó konferenciát, melynek témája: Termikus hulladék hasznosítási módszerek.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyet a következő linken tehet meg:
http://goo.gl/uCTSjA
Írta: Administrator ● csütörtök 30 november 2017 - 13:36:14 ● Hozzászólás: 0
Megszületett az Örökségünk mozgalom videópályázatainak (klipek és "Történetek a ládafiából" mini dokumentumfilmek) eredménye. Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke, a zsűri egyik tagja így fogalmazott a véleményező munkájáról: „A történetek a ládafiából egy kincsesbánya! Olyan ismeretanyagokat hoz fel valamennyi film, amely elsikkadt volna, ha nem lett volna megörökítve… Fantasztikus jó kezdeményezés és fantasztikus produkciók. Nagyon nehéz a választás!”
Eredmények:

http://oroksegunk.net/

Örökségünk klip

1. Texas (USA) Dallas - Fort Worth Metroplex https://youtu.be/-fo6smLyMvU

2. Arad (Románia) Csiky Gergely Főgimnázium

3. Gyulafirátót (Magyarország) Gyulafirátóti egyesületek, óvodások, iskolások

3. Vukovár (Horvátország) - Szerém megye nagyobb magyar közösségei, Kórógyról és Csákovácról származó gyermekek, vinkováci és vukovári felnőttek

Emlékplakettet kap: Komárom, Gúta, Simontornya, Szentegyháza

Történetek a ládafiából

1. Kézdivásárhely (Románia) Bod Péter Tanítóképző három film https://youtu.be/gz5USeDXNhQ

2. Zenta (Szerbia) - Bolyai Filmműhely - Bodó Jánosról készült munkája

3. Nagyida (Szlovákia) – Ádám Szabolcs és Kupec Zsolt Mezei Lajost bemutató filmje

Emlékplakettet kap: Bögöz, Arló, Nagydobrony
Írta: Administrator ● csütörtök 30 november 2017 - 10:54:18 ● Hozzászólás: 0

Tájékoztatni szeretnénk, hogy megjelent a hogy megjelent az EMVA Irányító Hatóság közleménye a mezőgazdasági és erdészeti járművek forgalomba helyezéséről a Vidékfejlesztési Program vonatkozásában!

A mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 167/2013/EU Európai Parlament és a Tanácsi rendeletének (továbbiakban: rendelet) előírásait minden tagállamban 2016. január 1. napjától kötelezően alkalmazni kell. A rendelet célja az érintett gépjárművekre vonatkozó funkcionális, biztonsági és környezeti követelmények megállapítása. A jogszabályban feltüntetett műszaki paramétereknek nem megfelelő gépjárművek forgalomba helyezése 2018. január 1. napját követően nem lesz lehetséges.

A Vidékfejlesztési Program több pályázati felhívása (például: Kertészeti gépbeszerzés támogatása, Erdészeti technológiákkal kapcsolatos beruházások támogatása) biztosít fejlesztési forrást a rendelet hatálya alá eső traktor, erőgép, önjáró munkagép beszerzéséhez. Az érintett felhívások előírása szerint kizárólag első üzembe helyezésű, és a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése, beépítésére igényelhető támogatás.

A fentiekkel kapcsolatban az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Pályázókat, hogy ha a rendelet hatálya alá eső traktor, erőgép, önjáró munkagép forgalomba helyezése 2018. január 1. előtt megtörtént, azonban az üzembe helyezést már a támogatást elnyert Kedvezményezett - akár 2018. január 1. napját követően - végzi el, úgy a támogatott traktor, erőgép, önjáró munkagép maradéktalanul megfelel az érintett felhívások előírásainak. A forgalomba helyezést tehát elvégezheti a forgalmazó, azonban a nulla üzemórás gépjárművek üzembe helyezését már a Kedvezményezettnek kell végrehajtania.

A hivatalos közlemény az alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/tjkoztats-mezgazdasgi-s-erdszeti-jrmvek-forgalomba-helyezsrl-a-vidkfejlesztsi-program-vonatkozsban
Írta: Administrator ● szerda 22 november 2017 - 12:19:50 ● Hozzászólás: 0
A Közkincs Kerekasztal
Évértékelő, Értékfeltáró, Értékőrző fórumára hívlak és várlak,
2107. november 28-án (kedden) 10 órai kezdettel.


Összejövetelünk célja:
- Az idei évi, általad képviselt település kulturális rendezvényeinek rövid bemutatása, értékelése.
- helyi hagyományőrző csoportok, alkotók 2017. évi munkájának szintén rövid bemutatása
- olyan helyi értékek megismertetése, melyek nem szerepelnek a térségi adatbázisunkban (a településeken működő civil szervezetek, alkotócsoportok, egyéni alkotók, közösségi terek, idegenforgalmi látványosságok, helyi nevezetességek, falusi vendéglátás, helyi kézműves termékek)
- egyéb kérések és kérdések
Megjelenésedre a jövőbeli, hatékony, közös munka érdekében, feltétlenül számítok! Részvételi szándékodat válaszleveledben jelezd!

Komló, 2017. 11. 08.
Oldal:  «1 2 3 ... 8 9 10 11 12 13 »