Kárász

"…a már Tolna felé szelídülő baranyai hegyek közé szorult falu úgy bukkan ki a dombok és erdők közül, mintha egyenesen szelíd népmesék ölében ülne…" - írja Kárászról egy korabeli újságcikk a '30-as évek derekáról.

Az Árpád-korban, 1300-ban épült régi templom köré telepedett az akkori falu, amely, míg mai formáját felvette, átélte a magyar történelem minden viharát.

A falu a régmúltban és a jelenkorban is gyakran töltött be kezdeményező szerepet. 1865-ben itt szerveződött az első gyümölcstermelő szövetkezet. Itt működött a magyar természetvédelem egyik kezdeti megnyilvánulása, az "Első Magyar Fészekodúgyár". E század harmincas éveiben itt ringott a magyar falusi vendégfogadás bölcsője is.

Ezekkel a hagyományokkal Kárász ma is jól sáfárkodik, hiszen ez a falu a legkisebb az országban, ahol Teleház és Tourinform iroda működik, és ahol helyi rendelet védi az épített és a csaknem érintetlen természetes környezet értékeit a baranyai "kis Svájcban".Az infrastruktúra kiépített (víz, gáz, szennyvíz), csillagpontos kábeltévé rendszer (Internet).


KözéletFaluszépítő Egyesület

A Kárászi Faluszépítő Egyesület 1990-ben alakult a komlói kistérséghez tartózó négyszáz fős Kárászon, negyven alapító taggal. 2001–től közhasznú szervezet.A./ Jellemző tevékenységi körök:1. Helyi kulturális élet szervezés

Az Egyesület külső és belső programokat szervez, valamint működteti a helyi könyvtárat.2. Épített és természetes környezet védelme, hagyományos értékek megőrzése

A helyi épített és természetes környezet védelméről szóló rendelet előkészítése, a falukép rekonstrukciós program működtetése, aktív részvétel a hagyományőrző és színházi táborokban.

Kárászi helytörténeti füzetek folyamatos megjelentetése.3. Falusi nyaraltatás intézményének felélesztése

A feladatot 1997-től a kárászi Tourinform Iroda koordinálja4. Ifjúsági Klub működtetése

Az Egyesület megalakulása óta felügyeli és segíti a mintegy 30 tagot számláló helyi Ifjúsági Klub működésétKár-ÁSZOK Sportegyesület (Foci, motorsport, 34 fő)

Máza-Szászvári Kick-Box Egyesület (Küzdősport 22 fő)

Bor-Baráti Kör Egyesület (Borászok, 30 fő)

Nyugdíjas Baráti Kör (30 fő)

Nyelv kiválasztása