Bemutatkozás

Keleti-Mecsek Egyesület

A Keleti-Mecsek Egyesület 1994 decemberében alakult meg, szászvári székhellyel, a térség önkormányzatai és társadalmi szervezetei alapító tagságával. Jelenleg 37 a tagok száma.

Az egyesület célja a térség halmozottan hátrányos helyzetéből adódó gazdasági és társadalmi lemaradás folyamatának lefékezése, a térség érdekeinek hatékonyabb megjelenítése a megyében, a régióban, a kistérségi együttműködés létrehozása, koordinálása, továbbá a tagok együttműködésének előmozdítása a cél megvalósítása érdekében.

Az egyesület feladatai:
" gazdasági és vállalkozás építő programok kidolgozása, ill. az azokban való aktív részvétel
" foglalkoztatás bővítése, a munkanélküliség csökkentése
" a fejlesztési célok és programok finanszírozási lehetőségeinek feltárása
" a természeti és az épített emberi környezet védelme
" művészeti és kulturális hagyományok megőrzése
" falusi turizmus feltételeinek megteremtése, fejlesztése
" a térségi infrastruktúra összehangolt fejlesztése
" önkormányzati és más térségi szellemi erők összefogása
" a közbiztonság, közrend biztosításának segítése. A térségi infrastruktúra összehangolt fejlesztése, a vidék fejlesztése, területfejlesztésA megalakulás óta eltelt időszakban az egyesület feladatai közül az idegenforgalom, a falusi turizmus feltételeinek megteremtése, fejlesztése jelentette a munka zömét. Az egyesület Tourinform irodát működtet, mely a térség idegenforgalmát koordinálja.

Az egyesület, mint társadalmi szervezet - jellegének megfelelően kevesebbet tudott tenni a gazdasági fejlődés területén, a foglalkoztatás bővítésében, de ezen a téren is vannak már eredményei.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az épített és természetes környezet védelme, a kulturális és művészi hagyományok ápolása terén komoly eredményeket sikerült elérniük.
Ma már szinte minden településen rendelkeznek az önkormányzatok olyan helyi rendeletekkel, amelyek az épített és természetes környezet védelmét szolgálják, és olyanokkal is, amelyek különböző adóbevételt jelentenek- köztük idegenforgalmi adót is.

Az önkormányzatok együttműködésének nagyon jó színtere a Keleti-Mecsek Egyesület, ezzel az a kistérség, amelynek települései ezernyi szállal kötődnek egymáshoz, egy olyan összefogást valósított meg, amelyen belül, ha kell, szorosabban szövetkezhetnek.

Célkitűzése volt a térség infrastruktúrájának fejlesztése is - ennek példája a már megvalósult telefon, víz-szennyvíz és gázberuházás, amellyel a korszerűség, környezetvédelem terén nagyot léptek előre a települések.

Bár eredeti tervei között nem szerepelt - az egyesület programjai révén nemzetközi kapcsolatok részese is volt.

Az egyesület működésének költségeit a társult önkormányzatok biztosítják, mivel az éves tagdíj minimális, ill. az egyes programokhoz, rendezvényekhez, kiadványokhoz igyekszik pályázati úton anyagi eszközöket szerezni.

Az egyesület a vidékfejlesztés terén a legnagyobb eredményének tudhatja be, hogy 2006 évtől a LEADER + program munkaszervezetének feladatait látja el, melyek a következők: projektgenerálás, a programmal kapcsolatos információk átadása, pályázat kezelés.

A Keleti-Mecsek Egyesület térségfejlesztési programja

Nyelv kiválasztása