EgyházaskozárA kozár helynév a magyarokhoz csatlakozott kazár néptöredék itt letelepedett közösségére utalhat, az egyházas előtag, pedig azt jelezheti, hogy e környéken ez a falu rendelkezett templommal. A török hódoltság előtt a Tolna megyei Anyavár birtoka volt. 1542-ben, Werbőczi Imre, Döbrököz várának ura a közelben aratott kisebb győzelmet, amelyet Tinódi Lantos Sebestyén is megénekelt. - Werbőczy Imréhnek Kászon hadával kozári mezőn viadalja” címmel-. 1720 körül rácok kerültek ide, görögkeleti templomukat 1930-ban bontották el. A XVIII. század közepén jelentős számú lutheránus német telepes érkezett ide. Így nem véletlen, hogy itt épült fel Magyarországon az első engedélyezett protestáns templom. A településre 1947-48-ban, a kitelepített német családok helyére, bukovinai székelyek és felvidéki magyarok érkeztek, akik őrzik eredeti hagyományaikat (viselet, szokások), amiket a Szuppi Ifjúsági Szálló, Erdei Iskola és Lovasudvarban vendégeik kérésére be is mutatnak. Az idelátogatók nagy sportcsarnokban, aszfaltos kézilabda- vagy füves nagypályán mozoghatnak. A település megközelíthető közúton, a Dombóvári és Bonyhádot összekötő úton.

Nyelv kiválasztása